ΕΓΚΛΗΜΑ - Μερικές μόνο από τις "εγκληματικές" δραστηριότητες των βουλευτών, στελεχών και μελών της «Μεγαλύτερης "Εγκληματικής" Οργάνωσης στον Κόσμο»! - ΒΙΝΤΕΟ