ΕΓΚΛΗΜΑ - Η Χρυσή Αυγή στηρίζει την κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων



Ένα σύνολο ατόμων χαρακτηρίζεται ως κοινωνική ομάδα όταν: α. Επικρατούν σταθερές σχέσεις μεταξύ των ατόμων που τη συγκροτούν. β. Κάθε άτομο έχει συνείδηση της ομάδας και των συμβόλων της. Δηλαδή υπάρχει μία στοιχειώδης δομή και οργάνωση και μία ψυχολογική βάση στη συνείδηση των μελών της. Εκείνο που διακρίνει τις Ένοπλες Δυνάμεις από τις άλλες κοινωνικές ...

ομάδες είναι η διάρθρωσή τους με βάση την πειθαρχία και η διασφάλιση αυτής της πειθαρχίας ακόμη και με βαρύτατες κυρώσεις.
Χαρακτηριστικά ενός στρατεύματος μπορούν να θεωρηθούν:
α. Η διάρθρωση βάσει νόμων.
β. Η πλήρης ιεράρχηση μεταξύ των μελών.
γ. Ο συγκεκριμένος αριθμός μελών.
δ. Οι κοινοί κανόνες συμπεριφοράς.
ε. Η ομοιόμορφη εμφάνιση.
στ. Η απόλυτη αφοσίωση στην ομάδα.
ζ. Η συγκεκριμένη δύναμη συνοχής της ομάδας που είναι ο πατριωτισμός, το εθνικό φρόνημα, το αίσθημα τιμής, η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις τονώνουν το εθνικό και θρησκευτικό συναίσθημα και κάνουν τους οπλίτες-πολίτες να αισθάνονται υπερήφανοι για την κοινή καταγωγή, τη γλώσσα, το ιστορικό παρελθόν και την ανεκτίμητη εθνική τους κληρονομιά. Αντίστοιχα ασκούν επίδραση σε ολόκληρη την κοινωνία δημιουργώντας στους πολίτες συναίσθημα ασφάλειας που τους ωθεί να αναπτύξουν απερίσπαστοι τα ειρηνικά τους έργα. Η δημιουργία των Ενόπλων Δυνάμεων επιβλήθηκε από την ανάγκη ασφάλειας και αυτοσυντήρησης του Έθνους. Έτσι πρωταρχικό καθήκον του στρατεύματος είναι η προάσπιση της τιμής και της ακεραιότητας της Πατρίδας πλην όμως δεν θα μπορούσε να μην αναγνωριστεί ότι αποτέλεσε και τον μοχλό της κοινωνικής προόδου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Ο Ελληνικός Στρατός έχει επιδείξει σειρά δραστηριοτήτων μετά το Β’ΠΠ που συνετέλεσαν στην ανόρθωση της χώρας και στην ευημερία του λαού. Αναφέροντας μία σειρά κοινωνικών του δράσεων μπορούμε να καταγράψουμε τα εξής:
Κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας
Τα έργα αυτά ήταν απαραίτητα για την ανασυγκρότηση της χώρας και εκτελέστηκαν από τη ΜΟΜΑ και όχι από εργολάβους, με τον ιδρώτα και το φιλότιμο των αξιωματικών και οπλιτών. Τα πιο σημαντικά ήταν το μεγαλύτερο δίκτυο επαρχιακών-κοινοτικών δρόμων ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, κτίρια δημόσια, γέφυρες, κυματοθραύστες κλπ.
Φυσικές καταστροφές
Ο στρατός ήταν παρών σε κάθε μεγάλη συμφορά που βρήκε τη χώρα μας. Από τους σεισμούς στα Ιόνια νησιά και την Κόρινθο έως τις πλημμύρες του Αξιού, Στρυμώνα και Έβρου ποταμού.
Διακομιδή ασθενών
Οι Ε.Δ. είχαν αναλάβει επί δεκαετίες αυτό το βάρος με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, υπό τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με οποιοδήποτε κόστος.
Αιμοδοσία-Παροχή ιατρικής περίθαλψης
Σημαντικό ποσοστό των αναγκών της χώρας σε αίμα καλύπτονταν από τον Στρατό με τις αιμοληψίες που πραγματοποιούνταν στις μονάδες. Επίσης τα στρατιωτικά νοσοκομεία πάντα συμμετείχαν σε καταστάσεις επιδημιών ή σε παροχή περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.
Καταστολή πυρκαγιών-Αναδάσωση
Μέχρι προ ολίγων ετών οι Ε.Δ. είχαν την αποκλειστική ευθύνη πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Σήμερα συνδράμουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ζητηθεί με προσωπικό και μέσα.
Έρευνα και διάσωση
Η παραπάνω αποστολή υπήρξε θέμα ανταγωνισμού με την Τουρκία για τη διεκδίκηση της εκτέλεσής της σε ολόκληρο το χώρο του Αιγαίου πελάγους. Παράλληλα θα πρέπει να τονισθεί και συμβολή των Ε.Δ. στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Οι τομείς της οικονομικής συνδρομής είναι τόσο η αμυντική βιομηχανία (άσχετα με το πώς την οδήγησε σε καταστροφή οι πολιτικές αποφάσεις), όσο η εκπαίδευση των στρατιωτών σε χρήσιμα επαγγέλματα, η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, η ανάπτυξη των περιοχών όπου υπήρχαν στρατόπεδα αλλά και η χαρτογράφηση της χώρας.
Συμπερασματικά οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντοτε παρούσες σε οποιαδήποτε επείγουσα κατάσταση συμβάλλοντας στην οικονομική ευημερία και πρόοδο του Ελληνικού λαού. Δυστυχώς όλα τα παραπάνω για πάρα πολλούς λόγους δεν προβλήθηκαν για δεκαετίες με αντικειμενικό σκοπό την απαξίωση και την υπονόμευση του στρατεύματος.
Ανχης ε.α. ΔΒ – ΚΔ
Πολύβιος Ζησιμόπουλος